NSK W5010CUG-9ZMTX-C3-BB nsk滚珠丝杠表示方法   产品参数

NSK W5010CUG-9ZMTX-C3-BB nsk滚珠丝杠表示方法

尺寸 单位:mm

NSK W5010CUG-9ZMTX-C3-BB nsk滚珠丝杠表示方法此型号部分数据来源于2. 这个滚珠丝杠右端螺纹的规格是多少?